Εξουσία σύλληψης και αίτημα για παραπομπή σε αστυνομική κράτηση

86.-(1) Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία, χωρίς δικαστικό ένταλμα, να συλλαμβάνει πρόσωπο το οποίο βρίσκει να αποπειράται να διαπράξει ή να διαπράττει οποιοδήποτε αυτόφωρο αδίκημα δυνάμει των διατάξεων της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης.

(2) Σε περίπτωση που δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου ικανοποιείται, με γραπτή ένορκη δήλωση οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου λειτουργού, ότι υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι πρόσωπο ενέχεται στη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στην τελωνειακή ή και στην άλλη νομοθεσία ή σε περίπτωση που η σύλληψη ή η κράτησή του θεωρηθεί εύλογα αναγκαία για την παρεμπόδιση διάπραξης αδικήματος ή απόδρασης μετά τη διάπραξή του, ο δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλμα το οποίο να εξουσιοδοτεί τον λειτουργό αυτό ή κάθε άλλο κατονομαζόμενο στο ένταλμα λειτουργό να συλλάβει το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται το ένταλμα.

(3) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται σε δικαστή ότι δεν συμπληρώθηκε η διεξαγωγή των ανακρίσεων για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος δυνάμει των διατάξεων της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, σε σχέση με το οποίο πρόσωπο έχει συλληφθεί, κατόπιν αίτησης λειτουργού που έχει βαθμό τελωνειακού λειτουργού Α΄ ή ανώτερου, είναι νόμιμο για τον δικαστή, ανεξαρτήτως εάν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί του ποινικού αδικήματος για το οποίο διεξάγονται οι ανακρίσεις, να παραπέμπει, από καιρό σε καιρό, τον συλληφθέντα σε αστυνομική κράτηση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες σε κάθε περίπτωση ως το Δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο, υπολογίζοντας ως πρώτη ημέρα αυτής, την αμέσως επόμενη ημέρα της παραπομπής.