Κυρώσεις για παραβίαση όρων της άδειας

13. Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της άδειας διαχείρισης, αποτελεί ποινικό αδίκημα και ο παραβάτης υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων ή σε χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές.