Παράνομη είσοδος στο χώρο

15. Ο κύριος οποιουδήποτε σκάφους το οποίο εισέρχεται στο χώρο χωρίς έγκριση εισόδου από το διαχειριστή διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση έξι μηνών ή σε χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές.