Κατάργηση

11. Ο περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου σε ή/και τον Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος του 2003 καταργείται.