Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

4. Ο σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης είναι-

(α) Η χορήγηση του βαθμού κατάταξης ανά πλαίσιο πρόσβασης και του πιστοποιητικού πρόσβασης στους υποψηφίους.

(β) η κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου.

(γ) η προώθηση της βάσης δεδομένων με τους βαθμούς κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για την κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας:

Νοείται ότι, το πιστοποιητικό πρόσβασης και ο βαθμός κατάταξης ισχύουν μόνο για το έτος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, στη βάση των οποίων χορηγούνται τα πιο πάνω.