Διεξαγωγή Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

5.-(1) Η ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης για την Γʹ τάξη Λυκείου.

(2) Η ολοκλήρωση των εξεταζόμενων μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται μέχρι τα τέλη Ιουνίου.