Διεξαγωγή Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

5.-(1) Η ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης για την Γ΄ τάξη Λυκείου, την εξαγωγή αποτελεσμάτων για την Γ’ τάξη Λυκείου και τις ανεξετάσεις σε μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου, μαθητές που υστερούν και μαθητές με μη πλήρη φοίτηση.

(2) Η ολοκλήρωση των εξεταζόμενων μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται μέχρι τα τέλη Ιουνίου.