Επιμόρφωση βαθμολογητών

21.-(1) Η Υπηρεσία Εξετάσεων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, καθορίζει τις διαδικασίες επιμόρφωσης των βαθμολογητών.

(2) Η επιμόρφωση των βαθμολογητών είναι συστηματική, ξεκινά από το φθινόπωρο κάθε έτους και περιλαμβάνει επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν βιωματική μορφή και περιλαμβάνουν δοκιμαστική βαθμολόγηση γραπτών.

(3) Η επιμόρφωση καταλήγει στη δημιουργία στατιστικού προφίλ για κάθε βαθμολογητή ξεχωριστά.

(4) Η πιστοποίηση της επάρκειας κάθε βαθμολογητή ανανεώνεται ετησίως και του παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίζει να ανήκει στο μητρώο των βαθμολογητών που τηρεί η Υπηρεσία Εξετάσεων.