Παύση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν ασκεί πλέον καμία αρμοδιότητά του, εκτός στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την οριστική διάλυσή του.