Παροχή εξουσίας στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να εγκαθιστά ταχυδρομικές θυρίδες

7Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να παρέχει εξουσία στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να εγκαθιστά ιδιωτικές ταχυδρομικές θυρίδες σε ταχυδρομικά γραφεία για να χρησιμοποιούνται ως μέσα για την παράδοση ταχυδρομικών δεμάτων και να καθορίζει τους όρους ενοικίασης και χρήσης τους.