Πινακίδα σε ταχύπλοα σκάφη

3. Ο ιδιοκτήτης ταχύπλοου σκάφους πρέπει να διατηρεί πάνω στο σκάφος αντίγραφα των αποδεικτικών εγγράφων της κυριότητας του σκάφους, καθώς και πινακίδα στα ελληνικά και στα αγγλικά σε περίοπτο σημείο του σκάφους που να περιέχει τις πρόνοιες του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, ενώ, σε περίπτωση σκάφους που προσφέρεται προς ενοικίαση, και την τιμή ενοικίασης του.