Υπεύθυνος για λειτουργία των συσκευών

11.- O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοινώνει το όνομα του Υπεύθυνου Λειτουργού.