Εξώδικη ρύθμιση

5.-(1) Σε περιπτώσεις καταγραφής καθορισμένου αδικήματος μπορεί να επιδοθεί στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή οδηγό του οχήματος το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία γραπτή ειδοποίηση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, με την οποία προσφέρεται στο πιο πάνω πρόσωπο η ευκαιρία να απαλλαγεί οποιασδήποτε ενοχής για το εν λόγω αδίκημα, αφού πληρώσει το καθορισμένο πρόστιμο και αποδεχτεί τους βαθμούς ποινής που δυνατό επιβάλλονται για το διαπραττόμενο αδίκημα.

(2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, βαθμοί ποινής είναι οι βαθμοί που επιβάλλονται για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, με βάση τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.