ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημοσίας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ίδρυσις Προσωρινών Θέσεων) Νόμος του 1979 (34/1979)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ