ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Διαχειρίσεως της Υδατοπρομηθείας Λευκωσίας (Βακούφια Αράπ Αχμέτ και Σιλικτάρ) Νόμος (ΚΕΦ.345)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ