ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Οφειλετών (Περιορισμός Αναγκαστικών Πωλήσεων Ακινήτου Περιουσίας) Νόμος του 1961 (59/1961)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ